(1)
Quang Bình, T. .; Văn Tuận, N. .; Anh Tuấn, T. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH HỌC VÀ TIÊN LƯỢNG CỦA NHỒI MÁU NÃO HỆ ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN. VMJ 2022, 520.