(1)
Thị Kiều My, T. .; Thị Hà, H. .; Hữu Trường, N. .; Thị Thiết, Đào .; Quốc Khánh, B. . ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG CẦM MÁU Ở THAI PHỤ LUPUS TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ 2022, 520.