(1)
Ánh Dương, Đỗ .; Thị Giang, T. .; Thị Hồng Diệp, Đường .; Mạnh Tuấn, H. . KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ NT-PROBNP Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BÉO PHÌ. VMJ 2022, 520.