(1)
Diệu Linh, Đặng .; Mạnh Thắng, P. .; Thế Việt, T. .; Nguyễn Uyên Chi, L. . TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRONG NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO CÁC LOÀI STREPTOCOCCUS. VMJ 2022, 520.