(1)
Quỳnh Trân, Đặng .; Thị Bé Nhi, D. .; Thị Kim Thiện, T. .; Thanh Sil, N. .; Huỳnh Anh Thi, H. .; Đoan Vi, P. .; Châu Minh Vĩnh Thọ, Đỗ . XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN) THU HÁI TẠI ĐỒNG THÁP. VMJ 2022, 520.