(1)
Nguyên Hoàng, P. .; Quang Huy, N. .; Chí Tâm, N. .; Đăng Mạnh, L. .; Trung Kiên, N. . NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG SỚM CỦA THANG PHÂN LOẠI MARSHALL VÀ ĐIỂM ROTTERDAM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG. VMJ 2022, 520.