(1)
Quang Huy, V. .; Thị Hằng, P. .; Nguyên Huân, P. .; Nguyễn Hữu Phúc, P. . THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CỦA MÁY XÉT NGHIỆM THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT POCT THEO CLSI POCT12-A3. VMJ 2022, 520.