(1)
Công Minh, P. .; Hồng Vân, L. .; Thu Huyền, N. . ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬA SOẠN ỐNG TỦY CỦA HỆ THỐNG TRÂM ONE CURVE TRÊN RĂNG HÀM NHỎ HÀM DƯỚI SỬ DỤNG CHỈ SỐ ETTI. VMJ 2022, 520.