(1)
Ngọc Vĩnh Yên, N. .; Quý Châu, N. .; Văn Giáp, V. . MÔ HÌNH ACCEPT – HƯỚNG ĐI MỚI TRONG DỰ BÁO ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. VMJ 2022, 520.