(1)
Thanh Lê, T. .; Ngọc Sơn, Đỗ .; Quốc Chính, L. . HIỆU QUẢ CỦA THỞ OXY LÀM ẨM DÒNG CAO QUA CANUYN MŨI TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. VMJ 2022, 520.