(1)
Thị Hằng, L. .; Thị Phương Thủy, N. . LOÃNG XƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH. VMJ 2022, 520.