(1)
Nguyễn, T. T. U. .; Dương, V. B. . KẾT QUẢ QUẢN LÝ ĐIỂU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN. VMJ 2023, 524.