(1)
Nguyễn, T. T. H. .; Vũ , T. H. .; Đỗ, H. N. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẠI ĐƯỜNG TIÊU HÓA. VMJ 2023, 524.