(1)
Nguyễn, H. H. .; Bùi , M. A. .; Vũ , T. T. .; Bùi , H. M. .; Tô , T. L. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT HẸP HỘP SỌ BẨM SINH TẠI KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, BỆNH VIỆN VIỆN VIỆT ĐỨC GIAI ĐOẠN 2015-2021. VMJ 2023, 524.