(1)
Nguyễn, T. A. .; Nguyễn, A. T. .; Hoàng, B. H. . SIÊU ÂM TIM Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO ĐƯỢC TÁI THÔNG MẠCH NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ 2023, 524.