(1)
Phạm , H. K. .; Dương, Q. H. .; Nguyễn, Q. D. .; Trần , T. H. T.; Vũ , V. K. . NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM EBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI VIỆT NAM. VMJ 2023, 524.