(1)
Lê, N. L. .; Trần , V. V. . NGHIÊN CỨU INVITRO ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA NANO BERBERINE LÊN NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI. VMJ 2023, 524.