(1)
Hoàng, V. T. .; Trần , Đức Q. .; Vũ , T. H. A. .; Lê, V. H. . KẾT QUẢ TÁN SỎI QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. VMJ 2023, 524.