(1)
Nguyễn, T. H. G. .; Bùi , H. N. .; Lê, V. G. .; Văn, Đình H. .; Nguyễn, Q. V. . THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA VÀ PFIZER. VMJ 2023, 524.