(1)
Trương, V. Đạt; Đoàn , T. H. T. .; Dương, H. L. .; Phan , N. H. B.; Trần , Q. A. .; Bùi , V. N. .; Dương , V. T. .; Dương, T. T. H. . CHỈ SỐ HẠNH PHÚC WHO-5 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN MẮC COVID 19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT KHẢO SÁT CẮT NGANG. VMJ 2023, 524.