(1)
Nguyễn, H. L. C. .; Nguyễn, N. Q. .; Nguyễn, L. T. T. . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA BỆNH GIÁN ĐOẠN QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ KÈM THÔNG LIÊN THẤT TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ 2023, 524.