(1)
Hoàng, G. D. .; Nguyễn, V. T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MẤT VỮNG C1-C2 TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. VMJ 2023, 524.