(1)
Nguyễn, T. T. H. .; Nguyễn, M. Q. .; Nguyễn, T. V. .; Lê, Đức M. .; Lâm , V. C. .; Đặng , V. E. . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LASER PICO GIÂY ND: YAG BƯỚC SÓNG 532NM. VMJ 2023, 524.