(1)
Lê, B. T. G.; Nguyễn, Q. H. .; Nguyễn, N. K. . DỊCH THUẬT VÀ THẨM ĐỊNH BỘ CÂU HỎI VỀ KIẾN THỨC BỆNH HEN PHẾ QUẢN CỦA BỆNH NHÂN – PAKQ. VMJ 2023, 524.