(1)
Phạm , H. K. .; Dương , Q. H.; Nguyễn, Q. D. .; Trần , T. H. T. .; Vũ , V. K. . NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CAGPAI CỦA HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY. VMJ 2023, 524.