(1)
Lê, N. L. .; Trần , V. V. . ẢNH HƯỞNG IN VITRO CỦA NANO BERBERINE LÊN SỰ CO GEL COLLAGEN CỦA NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI. VMJ 2023, 524.