(1)
Trần , T. T.; Phan , T. D. . TỒN DƯ KHÚC XẠ SAU PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX. VMJ 2023, 524.