(1)
Hoàng, Đình Âu; Doãn, V. N. . VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ BẤT THƯỜNG BẨM SINH TÚI TINH. VMJ 2023, 524.