(1)
Nguyễn, X. H. .; Vũ , V. T. .; Trần , T. H. . NHẬN XÉT NỒNG ĐỘ PROGESTERONE VỚI TỶ LỆ THAI LÂM SÀNG TRONG CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH. VMJ 2023, 524.