(1)
Đặng, T. L. .; Nguyễn, V. S. .; Dương, Q. T. .; Đàm, T. T. L. . ĐẶC ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG CỦA TRẺ SINH NON TRONG 6 THÁNG ĐẦU TẠI THÁI NGUYÊN. VMJ 2023, 524.