(1)
Hồng, Q. Q. .; Phạm , Q. H. .; Phạm , Q. H. .; Nguyễn, V. H. . KẾT QUẢ VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG ĐÁP ỨNG Ở BỆNH NHI SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LÁCH ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH. VMJ 2023, 526.