(1)
Lương, T. Đạt .; Lê, T. D.; Dương , T. H.; Trần, B. L. .; Thân , V. S. .; Nguyễn, T. Đạt .; Nguyễn, N. S. .; Trần, Q. L. .; Nguyễn, H. N. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI TÁN SỎI ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA BẰNG LASER DƯỚI HƯỚNG DẪN X-QUANG SỐ HOÁ XOÁ NỀN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. VMJ 2023, 526.