(1)
Nguyễn, T. N. .; Lê, Q. T. .; Nguyễn, T. T. H. . KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG. VMJ 2023, 526.