(1)
Đỗ, T. T. H. .; Phạm , T. Y. .; Nguyễn, V. Đàn . ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP. VMJ 2023, 526.