(1)
Ngô , X. Q. .; Nguyễn, T. H. .; Ngô , Q. D. . U LYMPHO TẾ BÀO B LỚN LAN TOẢ BIỂU HIỆN TẠI TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CHÙM CA BỆNH VÀ HỒI CỨU LẠI Y VĂN. VMJ 2023, 526.