(1)
Nguyễn, X. K. .; Nguyễn, V. B. . ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM NÃO MÔ CẦU VÀ NHÓM HUYẾT THANH PHỔ BIẾN. VMJ 2023, 526.