(1)
Bùi , X. Đạt; Nguyễn, V. D. .; Nguyễn, T. H. .; Nguyễn, H. T. . CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM MẶT TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT. VMJ 2023, 526.