(1)
Đỗ, T. N. L. .; Lê , T. D. .; Lê , T. D. . CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÁI PHÁT SAU ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG ĐỘNG TĨNH MẠCH VÙNG ĐẦU MẶT CỔ. VMJ 2023, 526.