(1)
Lê, D. H. H.; Nguyễn, Đoàn H. A. P. .; Trần, Q. V. .; Nguyễn, M. H. . KHẢO SÁT VÀ THEO DÕI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG SARS-COV-2 Ở NHÂN VIÊN Y TẾ ĐÃ TIÊM NGỪA HƠN 12 TUẦN. VMJ 2023, 526.