(1)
Võ , T. T. L. .; Nguyễn, H. D. .; Lý , X. Q. . KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN SAU CẮT THANH QUẢN BÁN PHẦN. VMJ 2023, 526.