(1)
Hoàng, T. L.; Nguyễn, T. L. T. .; Đào , M. C. .; Lê, T. H. A. . KHẢO SÁT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MÀY ĐAY CẤP Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI KHOA DA LIỄU BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG. VMJ 2023, 526.