(1)
Nguyễn, K. S. .; Nguyễn, H. D. .; Lý , X. Q. . CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ THANH QUẢN SAU CẮT THANH QUẢN TOÀN PHẦN. VMJ 2023, 526.