(1)
Đỗ, Q. T. .; Phạm , N. B. .; Bùi , X. Đạt .; Lê, Đức S. .; Trần, T. T. H. .; Trương , V. D. . MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI THỰC HÀNH SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ BẰNG KHÁM VÚ LÂM SÀNG CỦA NỮ CÔNG NHÂN Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. VMJ 2023, 526.