(1)
Phạm , H. N. .; Đặng, T. N. T. . CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG. VMJ 2023, 526.