(1)
Nghiêm , P. T. .; Nguyễn, T. V. . VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN ĐỘ GIAI ĐOẠN T UNG THƯ BÀNG QUANG. VMJ 2023, 526.