(1)
Phạm , T. H. .; Trần, V. P. .; Nguyễn, T. H. .; Nguyễn, T. M. .; Nguyễn, T. L. A. . NHẬN XÉT THỰC TRẠNG THỰC HÀNH AN TOÀN PHẪU THUẬT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2022. VMJ 2023, 526.