(1)
Triệu , V. M. .; Lưu , T. B. .; Hoàng, V. T. .; Hoàng, V. Đệ .; Nguyễn, L. T. .; Nguyễn, L. T. .; Ngô , T. G. . TỈ LỆ NHIỄM VI RÚT PARVOVIRUS B19 VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP. VMJ 2023, 526.