(1)
Nguyễn, V. B.; Nguyễn, C. H. .; Trần, T. T. T. .; Trần, T. H. .; Trần, T. N. Ánh .; Nguyễn, M. T. . ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2022. VMJ 2023, 526.