(1)
Trần, T. N. .; Trương , A. T. .; Lê, T. H. .; Chu , V. T. .; Đào , X. C. .; Đỗ, N. S. .; Phạm , T. T. .; Lương , Q. C. .; Trương , T. P. .; Trần, T. D. .; Nguyễn, Q. T. .; Nguyễn, X. H. .; Trần, T. T. .; Vũ , H. N. . NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI TRUNG TÂM HỒI SỨC TÍCH CỰC NGƯỜI BỆNH COVID-19 TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI – TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2021. VMJ 2023, 526.