(1)
Ngô , Q. D. .; Ngô , X. Q. .; Phạm , V. B. .; Lê, V. Q. . PHẪU THUẬT RÔ-BỐT CẮT TUYẾN GIÁP QUA TIỀN ĐÌNH MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM. VMJ 2023, 526.